Tủ kệ hồ sơ -SSM  TL2C006
prev
  • Tủ kệ hồ sơ -SSM  TL2C006
next

Tủ kệ hồ sơ -SSM  TL2C006

Đặt hàng

Chi tiết

Tủ kệ hồ sơ - TL2C006

kích thước kệ theo yêu cầu,chất liệu sắt thép 0,5-0,7mm,tủ được tiếp đất bằng 4 chân cao su.