Tủ kệ hồ sơ - SSM TL2C005
prev
  • Tủ kệ hồ sơ - SSM TL2C005
next

Tủ kệ hồ sơ - SSM TL2C005

Đặt hàng

Chi tiết

Tủ kệ hồ sơ - TL2C005

kích thước kệ theo yêu cầu,chất liệu sắt thép 0,5-0,7mm,tủ được tiếp đất bằng 4 chân cao su.