Tủ kệ hồ sơ - SSM 2C004
prev
  • Tủ kệ hồ sơ - SSM 2C004
next

Tủ kệ hồ sơ -SSM  2C004

Đặt hàng

Chi tiết

Tủ kệ hồ sơ - 2C004

kích thước kệ theo yêu cầu,chất liệu sắt thép 0,5-0,7mm,tủ được tiếp đất bằng 4 chân cao su.