Tủ sắt hộc kéo - SSM 4H1K 003
prev
  • Tủ sắt hộc kéo - SSM 4H1K 003
next

Tủ sắt hộc kéo - SSM 4H1K 003

Đặt hàng

Chi tiết

TỦ SẮT HỘC KÉO 4H1K 003

kích thước kệ theo yêu cầu,chất liệu sắt thép 0,5-0,7mm,tủ được tiếp đất bằng 4 chân cao su.