Tủ sắt hộc kéo -SSM  3H1K 002
prev
  • Tủ sắt hộc kéo -SSM  3H1K 002
next

Tủ sắt hộc kéo -SSM  3H1K 002

Đặt hàng

Chi tiết

TỦ SẮT HỘC KÉO 3H1K 002

kích thước kệ theo yêu cầu,chất liệu sắt thép 0,5-0,7mm,tủ được tiếp đất bằng 4 chân cao su.