Tủ sắt hộc kéo -SSM  21H3K 004
prev
  • Tủ sắt hộc kéo -SSM  21H3K 004
next

Tủ sắt hộc kéo -SSM  21H3K 004

Đặt hàng

Chi tiết

TỦ SẮT HỘC KÉO 21H3K 004

kích thước kệ theo yêu cầu,chất liệu sắt thép 0,5-0,7mm,tủ được tiếp đất bằng 4 chân cao su.