Tủ đựng giày dép - SSM 2C007
prev
  • Tủ đựng giày dép - SSM 2C007
next

Tủ đựng giày dép -SSM  2C007

Đặt hàng

Chi tiết

TỦ ĐỤNG GIÀY DÉP 2C007

kích thước kệ theo yêu cầu,chất liệu sắt thép 0,5-0,7mm,tủ được tiếp đất bằng 4 chân cao su.