Tủ đựng giày dép -SSM  2C002
prev
  • Tủ đựng giày dép -SSM  2C002
next

Tủ đựng giày dép -SSM  2C002

Đặt hàng

Chi tiết

TỦ ĐỰNG GIÀY DÉP 2C002

kích thước kệ theo yêu cầu,chất liệu sắt thép 0,5-0,7mm,tủ được tiếp đất bằng 4 chân cao su.